2012

Etiikan päivä 2012 järjestettiin 14.11.2012 Tieteiden talolla. Teemana oli hyvä tieteellinen käytäntö. Opetusministeri Jukka Gustafsson julkisti uudistetun Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen (HTK-ohje). Uudistustyötä vetäneet TENKin jäsenet esittelivät ohjeistuksen periaatteita sekä hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyjen tutkintamenettelyä. Seminaarissa  julkistettiin myös Tutkijan ansioluettelomalli ja pureuduttiin sen käyttötarkoituksiin.

Seminaarin ohjelma, esitykset ja julkistetut ohjeet

Ohjelma, esitykset ja ohjeet ovat pdf-muodossa.